HV-02-046 - À, tên này thuộc dạng khó xơi đây.

À, tên này thuộc dạng khó xơi đây.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nâng điểm Đỡ của 1 quân "Sawamura Daichi" hoặc "Kuroo Tetsuro" trên sân mình thành 5. Ngoài ra, được phép đặt thêm 2 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để nâng điểm Đỡ đó thành 7.

Mô tả