HV-10-035 - “1 điểm bằng 100 điểm” phải hôn!?

“1 điểm bằng 100 điểm” phải hôn!?
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
ĐỡChuyềnĐậpChặnÝ Chí
+1 điểm bất kì cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, được phép sử dụng 2 Ý Chí của 1 nhân vật trường Karasuno khác để thu hồi lên tay 1 quân nhân vật từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả