Tin Tức

Một đồng hồ đếm ngược vừa được xuất hiện trên trang web chính thức của Haikyu!!

Một đồng hồ đếm ngược vừa được xuất hiện trên trang web chính thức của Haikyu!!. Thời gian đếm ngược còn lại khoảng gần 5 ngày. Liệu sẽ có gì đặc biệt đang chờ các fan đây. Mọi người trổ tài “Gia Cát Dự” xem nào 😃
Nguồn: https://haikyu.jp/