Hỏi đáp

Giúp người chơi hiểu rõ hơn về game

Trả lời 1
Có. Phải đúng 40 quân, không hơn không kém.
Trả lời 2
Không giới hạn. Bạn có thể cho vào bao nhiêu quân tùy thích.
Trả lời 3
Không được. Bạn chỉ được phép cho vào bộ cờ tối đa 8 quân Hành Động.
Trả lời 4
Vẫn tiếp tục trận đấu như thường. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể rút thêm nếu bộ cờ không còn quân nào.
Trả lời 5
Bao nhiêu quân cũng được. Nhưng bạn chỉ được rút 6 quân cờ lên tay khi bắt đầu trận đấu.
Trả lời 6
Không được.
Trả lời 7
Được.
Trả lời 8
Không. Hai nhân vật cùng tên không được ở 2 khu vực cạnh nhau.
Trả lời 9
Được.
Trả lời 10
Không được. Nếu bộ cờ vẫn còn thì bạn bắt buộc phải rút.
Trả lời 11
Được. Tuy nhiên, bạn không thể đưa ra nhân vật không mang biểu tượng Giao Bóng tại khu vực Giao Bóng.
Trả lời 12
Có. Pha Chặn Bóng thành công.
Trả lời 13
Không, điểm Đập của nhân vật bằng 2. Dấu + bên phải số điểm chỉ cho biết điểm Đập có thể tăng lên nhờ Năng lực của quân Nhân Vật.
Trả lời 14
Không. Những năng lực được kích hoạt khi nhân vật ra sân chỉ có hiệu quả 1 lần duy nhất tại thời điểm đó.
Trả lời 15
Không. “Kageyama Tobio” đang được kích hoạt năng lực không phải là Ý Chí nên không thể thay thế cho Ý Chí.
Trả lời 16
Người chơi có thể sắp xếp thứ tự tùy thích.
Trả lời 17
Không. Vì quân cờ mã HVD-01-009 “Tất cả đều hoàn hảo!!!” không mang “biểu tượng Đỡ” nên không thể dùng trong Giai đoạn Đỡ Bóng.
Trả lời 18
Được. Nếu Năng lực của quân Nhân Vật hoặc quân Hành Động gồm nhiều phần, phần nào có thể thực hiện thì ta sẽ tiến hành thực hiện hết những phần đó.
Trả lời 19
Không. Quân Hành Động không thể sử dụng tại Bước ra sân.
Trả lời 20
Không. Ý Chí không phải là nhân vật Đập Bóng.
Trả lời 21
Được, nhưng bạn không được tráo đổi Ý Chí với Nhân Vật.
Trả lời 22
Những năng lực được kích hoạt khi quân cờ ra sân chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất.
Trả lời 23
Những quân Nhân vật khi ra sân phải sử dụng năng lực của nó trước, sau đó mới được phép dùng đến quân Hành động. Ví dụ quân Hinata Shoyo HVD-01-001, khi ra sân thì bạn phải dùng năng lực bỏ 1 quân trên tay để +2 điểm đập trước, sau đó mới có thể dùng đến quân Hành động "Tất cả đều hoàn hảo" để +1 điểm đập. Nếu đổi ngược lại bạn không dùng năng lực của Hinata mà dùng "Tất cả đều hoàn hảo" thì sau đó sẽ không được dùng năng lực của Hinata nữa.