Chiến thuật

HVD-04, Quân cờ không có năng lực nhưng vẫn đáng gờm

Chào các bạn
Tiếp tục với chuyên mục chiến thuật đến từ Bộ cờ cơ bản HVD-04

Quân cờ không có năng lực nhưng vẫn đáng gờm

【HVD-03-006】Tsukishima Kei
【HVD-04-005】Yahaba Shigeru

Kể từ HVD-03, các quân nhân vật không có năng lực trở nên rất hữu dụng nhờ các chỉ số được nâng cao hơn hẳn như:
HVD-03-006Tsukishima Kei, điểm Chặn 4, điểm Đập 3, có thể tung hoành ở cả vị trí Chặn Bóng và Đập Bóng.
HVD-04-005 Yahaba Shigeru, vừa có điểm Chuyền 1, vừa có điểm Đỡ 3, Đập 3, Chặn 2, có thể phát huy năng lực ở bất cứ vị trí nào trên sân.