Chiến thuật

Nâng cấp từ trường Công nghệ Date

Bên cạnh trường Karasuno và Aobajosai, trường Công nghệ Date cũng có những nâng cấp đáng giá trong HV-08. Kenji với năng lực tự +2 điểm Đập hoặc Giao sẽ là sự lựa chọn rất đáng giá cho các deck công nghệ Date