Chiến thuật

Kết hợp HV-04 & HV-05 để tấn công như vũ bão

Chào các bạn
Sức tấn công của bộ 3 trong bài chiến thuật vừa rồi vốn đã rất mạnh nhưng khi kết hợp khéo léo với HV-04 thì sẽ càng mạnh hơn

Kết hợp HV-04 & HV-05 để tấn công như vũ bão

【HV-04-010】Ennoshita Chikara
【HV-05-035】Hinata Shoyo

Sức tấn công của bộ 3 nói trên vốn đã rất mạnh nhưng khi kết hợp khéo léo với HV-04 thì sẽ càng mạnh hơn.
HV-04-010 Enoshita Chikara có năng lực tăng điểm Đập cho nhân vật của trường Karasuno, đặc biệt là năng lực này có thế được kích hoạt ngay từ khi còn nằm trên tay.
HV-05-035 Hinata Shoyo: khi nhân vật Đập Bóng trường Karasuno xuất hiện và nằm trên nhân vật này thì được tăng điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng. Đặc biêt năng lực này có thể phát huy mà không cần tiêu hao Ý Chí nên hãy tranh thủ đặt quân này ở khu vực Đập Bóng ở lượt trước khi đưa HV-05-032 Tanaka ra sân.