Chiến thuật

HV-04, Năng lực ngăn cản đối phương sử dụng quân Hành Động!
cong nghe date

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục chiến thuật!

Năng lực ngăn cản đối phương sử dụng quân Hành Động!

【HV-04-021】Futakuchi Kenji
【HV-04-038】Tất cả chúng ta đều là “bức tường thép”!! Một bức tường bất khả xâm phạm!!!

Ở HV-04, khả năng phòng thủ của Công Nghệ Date càng được củng cố với năng lực mới: ngăn chặn đối phương sử dụng quân Hành Động.
HV-04-021 FUTAKUCHI KENJI chơi được ở cả vị trí Đập Bóng và Chặn Bóng và còn có năng lực ngăn chặn không cho đối phương sử dụng quân Hành Động ở giai đoạn Tấn Công.
HV-04-038 Tất cả chúng ta đều là “bức tường thép”!! Một bức tường bất khả xâm phạm!!! có năng lực rút cờ từ Bộ Cờ khi Chặn Bóng, +2 điểm chặn. Ngoài ra, khi có điểm Chặn từ 5 trở lên thì quân này còn phát huy thêm năng lực cấm đối phương sử dụng quân Hành Động.
Hãy sử dụng 2 quân này một cách khéo léo để khóa các quân Hành Động của đối phương nhé.