Chiến thuật

HV-04, Đòn tấn công mới siêu mạnh của nhân vật chính Hinata Shoyo!
don tan cong moi

Chào các bạn
Góc chiến thuật kỳ này sẽ giới thiệu chuyên sâu về các quân cờ nổi bật của Karasuno có mặt trong bộ cờ mở rộng HV-04

Đòn tấn công mới siêu mạnh của nhân vật chính Hinata Shoyo!

【HV-04-001】Hinata Shoyo
【HV-04-043】Con quái vật nhỏ

Quân HV-04-001 có thể phát huy năng lực ngay cả khi cờ trên tay còn ít. Khi thỏa mãn điều kiện nhân vật Chuyền Bóng là Kageyama thì quân này có năng lực +1 điểm đập mà không cần sử dụng đến Ý Chí, cấm không cho đối phương đưa ra nhân vật Chặn Bóng.
HV-04-043, vừa có năng lực rút thêm quân từ bộ cờ, vừa có năng lực thu hồi 1 quân Hinata Shoyo từ khu vực Loại Bỏ lên tay, đây là một quân hành động phối hợp ăn ý với HV-04-001.