Chiến thuật

Góc Ruling – Điểm Đập

Tuần này chúng ta sẽ tìm hiểu về Ruling của việc – điểm Đập.
❓Câu hỏi: Trong Haikyu!! có điểm âm hay không?
✔Trả lời: Trong Haikyu!!, có tính điểm âm. Ví dụ nhân vật Đập 0 bị -2 điểm Đập thì điểm Đập của nhân vật đó là -2. Lúc này bạn có thể dùng nhân vật Đỡ 0 để Đỡ. Mở rộng ra, ví dụ nhân vật Đỡ của bạn bị năng lực của HV-08-012 – KAWATABI SHUNKI -2 điểm Đỡ, thì vẫn có thể Đỡ được pha đập của nhân vật -2 điểm Đập.
❓Câu hỏi: Khi đối phương dùng năng lực Tấn công từ hàng sau, có bị ảnh hưởng bởi năng lực – điểm Đập hay không?
✔Trả lời: Tấn công hàng sau không phải là Đập nên sẽ không bị – điểm Đập.