Chiến thuật

Góc Ruling – Thời điểm kích hoạt năng lực khi ra sân của các quân cờ nhân vật trong HV-07 và HV-08

Chào các bạn, góc Ruling đã quay trở lại rồi đây. Tuần này chúng ta sẽ cùng nói về thời điểm kích hoạt năng lực khi ra sân của các quân cờ nhân vật.
❓Câu hỏi: HV-07-011 – AZUMANE ASAHI có thời điểm kích hoạt năng lực là “Khi nhân vật này ra sân”. Đây là thời điểm nào?
✔Trả lời: Khi HV-07-011 – AZUMANE ASAHI xuất hiện ở khu vực Đỡ, Chuyền, Đập, Chặn hoặc Giao đều sẽ được kích hoạt năng lực.
❓Câu hỏi: HV-08-025 – OIKAWA TORU có thời điểm kích hoạt năng lực là “Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Giao Bóng hoặc Chuyền Bóng”. Đây là thời điểm nào?
✔Trả lời: Khi HV-08-025 – OIKAWA TORU xuất hiện ở khu vực Giao Bóng hoặc Chuyền Bóng thì sẽ được kích hoạt năng lực.
❓Câu hỏi: Trong hướng dẫn luật chơi có viết “Những năng lực được kích hoạt khi quân cờ ra sân chỉ được sử dụng một lần duy nhất!”. Điều này có nghĩa là sao?
✔Trả lời: Ví dụ khi HV-07-011 – AZUMANE ASAHI khi ra sân, bạn chị được đặt 1 quân vào khu vực Hành Động để +1 điểm Đập. Bạn không được phép đặt 2 quân để +2 điểm Đập.
❓Câu hỏi: Khi nhân vật từ Ý Chí hoặc khu vực Loại Bỏ trở lại sân, có được tính là ra sân hay không?
✔Trả lời: Trường hợp này sẽ được tính là ra sân và có thể kích hoạt các loại năng lực khi ra sân.
Hi vọng bài viết tuần này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về phần năng lực khi ra sân của nhân vật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các chương trình kì sau.