Chiến thuật

Trả cost bằng quân Hành Động để duy trì lợi thế!

💥Trả cost bằng quân Hành Động để duy trì lợi thế!💥
Chào các bạn, chương trình Góc chiến thuật tuần này tiếp tục quay lại với Bộ cờ trường Nekoma trong HV-04, 05.
【HV-04-018】Yamamoto Takerora
【HV-05-039】Yaku Morisuke
Có những quân như HV-05-042 tuy năng lực mạnh nhưng phải đến cuối trận người chơi mới có đủ Ý Chí để kích hoạt năng lực, còn nếu rút phải quân này lên tay ở đầu trận thì không có tác dụng gì. Những lúc như thế, hãy dùng các quân hành động này để trả cost kích hoạt năng lực của các quân Nhân Vật khác. Ví dụ như:
HV-04-018 Yamamoto Taketora, khi trả cost là quân Hành Động quân này có thể tăng điểm Đập. thu hồi lên tay quân Nhân Vật trường Nekoma. Khi kích hoạt 2 năng lực này thì vừa có thể tăng điểm Đập nhưng lại không bị giảm số lượng cờ trên tay, thật là một công đôi việc..
HV-05-039 Yaku Morisuke cũng tương tự, khi trả cost là quân Hành Động quân này có thể tăng điểm Đỡ thành 6, thu hồi lên tay quân Kozume Kenma. Và khi có Kozume Kenma trên tay thì người chơi dễ dàng thỏa mãn điều kiện kích hoạt năng lực của HV-05-041. Một sự kết hợp hoàn hảo!