Chiến thuật

Chiến thuật trong bộ HV-05 “LEV CÓ MẶT”

Xin chào các bạn. Chuyên mục Góc chiến thuật tuần này sẽ là bài tổng kết về bộ cờ trường Nekoma trong HV-04, 05. Sau các phân tích ở những bài viết trước, dưới đây là Deck list mẫu của bộ cờ này.

HVD-05-001 HVD-05-001 – KUROO TETSURO x4
HVD-05-004 HVD-05-004 – YAKU MORISUKE  x4
HV-04-018 HV-04-018 – YAMAMOTO TAKETORA x2
HV-05-003 HV-05-003 – KOZUME KENMA  x4
HV-05-008 HV-05-008 – KAI NOBUYUKI  x2
HV-05-009 HV-05-009 – FUKUNAGA SHOHEI x2
HV-05-013 HV-05-013 – HAIBA LEV x2
HV-05-039 HV-05-039 – YAKU MORISUKE x4
HV-05-040 HV-05-040 – KOZUME KENMA x4
HV-05-041 HV-05-041 – KUROO TETSURO x4
HVD-05-005 HVD-05-005 – CHẶN BÓNG PHẢI DỨT KHOÁT LÊN, ẦM RỒI LẠI ẦM MỘT PHÁT ẤY! x3
HV-05-017 HV-05-017 – CHÚNG TA LÀ HUYẾT MẠCH. x2
HV-05-042 HV-05-042 – ĐỂ BỘ NÃO CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG. x3

Các bạn thấy bộ cờ trường Nekoma kết hợp HVD-05, HV-04, HV-05 này có lợi hại không? Tuy trường Nekoma nổi tiếng về phòng thủ nhưng nhờ có sự xuất hiện của Haiba Lev kể từ HV-05 nên năng lực tấn công của Nekoma đã tăng lên đáng kể với những đòn công kích mạnh mẽ.
Ngoài các chiến thuật Chuyên mục đã giới thiệu lần này, còn có rất nhiều cách xây dựng bộ cờ Nekoma với Haiba Lev làm chủ công. Các bạn hãy thử nghiên cứu xem nhé.
Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục kì sau.