Chiến thuật

Bí mật sức mạnh của Trường Công nghệ Date

Xin chào các bạn đã quay lại với chuyên mục Góc chiến thuật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục loạt bài về các trường trong HV-09. Đội bóng của kì này sẽ là Trường Công nghệ Date.
✨Trường Công Nghệ Date càng đánh càng mạnh!
【HV-09-025】Aone Takanobu  
【HV-09-026】Futakuchi Kenji  
【HV-09-027】Koganegawa Kanji
HV-09-025 Aone Takanobu là quân đầu tiên của combo 3 quân “Bức tường thép”, dùng để đưa 2 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date ra khu vực Loại Bỏ. Tuy phải trả cost là 2 quân cờ trên tay nhưng được đưa đúng quân mình muốn ra khu vực Loại Bỏ đồng thời gia tăng số lượng quân ở khu vực Loại Bỏ để chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Các bạn nên chọn đưa 2 quân sau ra khu vực Loại Bỏ: HV-09-026 Futakuchi Kenji và HV-09-027 Koganegawa Kanji
Khi có đủ 6 quân trở lên ở khu vực Loại Bỏ, thì sử dụng năng lực của HV-09-026 để nâng điểm Chặn, ở lượt tiếp theo ngăn không cho đối phương đưa ra nhân vật Li. Sau đó dùng HV-09-027 để tăng 2 quân cờ trên tay, nên khi đối phương phản công sẽ có thể tiếp tục dùng đòn Chặn Bóng để đối phó.
Kì tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục nói về trường Fukurodani. Các bạn nhớ đón xem nhé 😉