Bảng xếp hạng

Hạng Số ID Họ Tên Tỉnh/Thành Phố Điểm
141 HK00299 Nhật Phong Đà Nẵng 0
142 HK00305 Đỗ Gia Phong Hà Nội 0
143 HK00381 Trịnh Quốc Việt Hà Nội 0
144 HK00346 Đoàn Thị Kim Ngân Đồng Tháp 0
145 HK00316 Hồ Trung Hiếu Cần Thơ 0
146 HK00351 Võ Trần Quốc Khánh Đồng Tháp 0
147 HK00337 Huỳnh Đăng Khoa Hồ Chí Minh 0
148 HK00048 Huỳnh Hồng Đạt Hồ Chí Minh 0
149 HK00304 Lê Mạnh Quý Hà Nội 0
150 HK00006 Lê Ngọc An Hồ Chí Minh 0
151 HK00344 Lê Ngọc Thảo Vy Đồng Tháp 0