Bảng xếp hạng

Hạng Số ID Họ Tên Tỉnh/Thành Phố Điểm
41 HK20223 Huỳnh Gia Khánh Cần Thơ 21
42 HK20223 Nguyễn Gia Đạt Đồng Tháp 21
43 HK20225 Nguyễn Duy Luân Đồng Tháp 18
44 HK20226 Nguyễn Gia Thịnh Đồng Tháp 15
45 HK20245 Ngô Hoàng Tiến Cần Thơ 12
46 HK00285 Phạm Hoàng Long Hồ Chí Minh 12
47 HK00373 Ninh Đức Duy Hồ Chí Minh 12
48 HK20227 Huỳnh Minh Long Hồ Chí Minh 12
49 HK20228 Mạch Kỳ Bảo Cần Thơ 12
50 HK20229 Nguyễn Nhật Nam Hồ Chí Minh 3
51 HK20229 Đinh Tuấn Khang Hà Nội 3
52 HK20230 Nguyễn Quốc Toàn Cần Thơ 3
53 HK00295 Lưu Trọng Nhân Đồng Tháp 0
54 HK00312 Lý Minh Triết Hồ Chí Minh 0
55 HK00364 Lý Phú Vinh Cần Thơ 0
56 HK00276 Mai Tuấn Hùng Hà Nội 0
57 HK00234 Mai Xuân Thiên Hồ Chí Minh 0
58 HK00306 Ngô Dương Lục Sinh Hà Nội 0
59 HK00079 Nguyễn Ngọc Hiếu Đồng Tháp 0
60 HK00313 Ngô Lê Thanh Huy Hồ Chí Minh 0