Bảng xếp hạng

Hạng Số ID Họ Tên Tỉnh/Thành Phố Điểm
1 HCM000001 Lê Trọng Hữu Hồ Chí Minh 69
2 HCM000007 Hà Anh Duy Hồ Chí Minh 51
3 HCM000015 Nguyễn Minh Quang Hồ Chí Minh 51
4 HCM000005 Nguyễn Thành Di Hồ Chí Minh 42
5 HCM000010 Trần Hữu Thuận Hồ Chí Minh 42
6 HCM000012 Nguyễn Hữu Phúc Hồ Chí Minh 42
7 HCM000004 Phan Nguyễn Minh Thông Hồ Chí Minh 33
8 HCM000006 Nguyễn Minh Quang Hồ Chí Minh 33
9 HCM000026 Vũ Ngọc Long Hồ Chí Minh 33
10 HCM000020 Trần Phúc Huy Hồ Chí Minh 24
11 HCM000023 Huỳnh Ngô Kim Lập Hồ Chí Minh 24
12 HCM000011 Mai Xuân Thiên Hồ Chí Minh 24
13 HCM000014 Nguyễn Việt Bảo Toàn Hồ Chí Minh 24
14 HCM000024 Nguyễn Lê Quốc Khánh Hồ Chí Minh 24
15 HCM000016 Lê Minh Quân Hồ Chí Minh 15
16 HCM000019 Trần Thiên Phú Hồ Chí Minh 15
17 HCM000025 Lưu Quang Tiến Hồ Chí Minh 15
18 HCM000013 Hoàng Tuấn Bình Hồ Chí Minh 15
19 HCM000021 Nguyễn Trương Hoài Vũ Hồ Chí Minh 6
20 HCM000003 Nguyễn Khánh Hưng Hồ Chí Minh 0
  • 1
  • 2