Bảng xếp hạng

Hạng Số ID Họ Tên Tỉnh/Thành Phố Điểm
1 HK00338 Huỳnh Nhật Duy Đồng Tháp 129
2 HK00298 Nguyễn Quốc Việt Đà Nẵng 126
3 HK00314 Nguyễn Trần Nhật Nam Cần Thơ 126
4 HK00348 Thái Thị Bé Quỳnh Đồng Tháp 123
5 HK00341 Nguyễn Thế Hiển Đồng Tháp 123
6 HK00322 Nguyễn Gia Hào Đồng Tháp 114
7 HK00351 Võ Trần Quốc Khánh Đồng Tháp 114
8 HK00346 Đoàn Thị Kim Ngân Đồng Tháp 114
9 HK00350 Nguyễn Thu Thủy Đồng Tháp 114
10 HK00309 Nguyễn Đăng Vỹ Hồ Chí Minh 114
11 HK00338 Hồ Mạnh Tấn Hồ Chí Minh 114
12 HK00048 Huỳnh Hồng Đạt Hồ Chí Minh 111
13 HK00289 Võ Minh Tư Đồng Tháp 108
14 HK00295 Lưu Trọng Nhân Đồng Tháp 108
15 HK00343 Phạm Lâm Gia Khang Đồng Tháp 105
16 HK00345 Quách Trần Ngọc Yến Đồng Tháp 105
17 HK00353 Nguyễn Huỳnh Quốc Hùng Đồng Tháp 105
18 HK00360 Hoàng Anh Tú Hồ Chí Minh 100
19 HK00344 Lê Ngọc Thảo Vy Đồng Tháp 96
20 HK00347 Nguyễn Thị Bích Trâm Đồng Tháp 96