Bảng xếp hạng

Hạng Số ID Họ Tên Tỉnh/Thành Phố Điểm
1 HK00287 Trần Duy Nam Đồng Tháp 447
2 HK00288 Dương Khải Duy Đồng Tháp 348
3 HK00238 Phan Nguyễn Minh Thông Hồ Chí Minh 282
4 HK00195 Nguyễn Hồng Phi Hồ Chí Minh 246
5 HK00079 Nguyễn Ngọc Hiếu Đồng Tháp 246
6 HK00282 Nguyễn Phương Nam Hồ Chí Minh 219
7 HK00356 Lê Quốc Hòa Đồng Tháp 213
8 HK00281 Phan Duy Long Hồ Chí Minh 210
9 HK00292 Võ Minh Trung Đồng Tháp 177
10 HK00342 Phan Bảo Vy Đồng Tháp 159
11 HK00324 Lê Thanh Minh Đồng Tháp 156
12 HK00354 Lâm Thị Thùy Dương Đồng Tháp 132
13 HK00338 Huỳnh Nhật Duy Đồng Tháp 129
14 HK00284 Trương Hưng Long Hồ Chí Minh 126
15 HK00298 Nguyễn Quốc Việt Đà Nẵng 126
16 HK00314 Nguyễn Trần Nhật Nam Cần Thơ 126
17 HK00348 Thái Thị Bé Quỳnh Đồng Tháp 123
18 HK00341 Nguyễn Thế Hiển Đồng Tháp 123
19 HK00322 Nguyễn Gia Hào Đồng Tháp 114
20 HK00351 Võ Trần Quốc Khánh Đồng Tháp 114