Tin Tức

Haikyu!! Day, 19/08

Ngày 19/8 có gì đặc biệt? Tại Việt Nam 19/8 là ngày kỉ niệm Cách Mạng Tháng Tám. Còn tại Nhật Bản, ngày 19/8 được các fan Haikyu!! gọi là Haikyu!! Day. Vậy lí do tại sao 19/8 được gọi là Haikyu!! Day?

✨Người Nhật viết ngày tháng theo cách viết tháng trước ngày sau nên 19/8 sẽ viết là 8/19. Khi ghép chữ cái đầu của con số này lại 8 (HAchi) 1 (Ichi) 9 (Kyu), chúng ta sẽ được từ Haikyu!!. Do đó 19/8 được gọi là Haikyu!! Day. Thật là một cách chơi chữ thú vị phải không các bạn 😃