Cơ chế thành viên Website

1/ Cơ chế tính điểm

– Khi đặt mua hàng các sản phẩm Haikyu!! Volleyball Card Game Vietnam, mỗi 1000đ trong hóa đơn sẽ được tính một điểm (không tính phí ship).
– Số điểm của mỗi người sẽ được công ty tích điểm khi đăng kí thành viên. Sau một năm, nếu khách hàng không mua gì trong thời gian 3 tháng liên tiếp thì sẽ bị hạ điểm tích lũy về 0.

2/ Cấp độ thành viên

Cấp độ thành viên Điểm Ghi chú Thẻ
1.Thành viên thường (Normal) 0>999 – Chưa có lợi ích Thẻ thành viên haikyu
2. Thành viên Bạc(Silver) 1000>3000 – Free ship từ 150.000đ/đơn hàng Thẻ thành viên haikyu
3. Thành viên Vàng (Gold) 3000>6000

– Free ship từ 100.000đ/đơn hàng

– Được nhận 1 PR card ngẫu nhiên cho đơn hàng từ 100.000đ trở lên.

– Được tặng thẻ thành viên vàng từ Haikyu!!

Thẻ thành viên haikyu
4. Thành viên Kim Cương (Diamond) >=6000

– Free ship từ 100.000đ/đơn hàng

– Được nhận 2 PR card ngẫu nhiên cho đơn hàng từ 100.000đ trở lên.

– Tặng thêm 1 gói mở rộng mới nhất cho đơn hàng đầu tiên đặt mua sản phẩm mới.

– Đối với Bộ cờ cơ bản thì tặng phiếu giảm giá 50.000đ cho đơn đặt hàng đầu tiên mua sản phẩm mới.

– Mỗi đợt phát hành PR Card mới, thành viên cấp độ bạch kim sẽ được gửi tặng 1 card PR mới.

Thẻ thành viên haikyu

 

3/ Chương trình quy đổi điểm

– Khách hàng có thể thực hiện chương trình quy đổi điểm để đổi lấy mã giảm giá hoặc những quà tặng độc quyền từ Haikyu!! Volleyball Card Game Vietnam, cụ thể:
• Mã giảm giá 5%: 500 điểm.
• Mã giảm giá 10%: 1000 điểm.
• Mã giảm giá 15%: 1500 điểm.
Sau khi đổi điểm thì số điểm sẽ bị trừ nhưng cấp độ thành viên thì không đổi.