THỜI GIAN SỰ KIỆN ĐỊA ĐIỂM THÔNG TIN
16/12/2018 Sự kiện ra mắt sản phẩm Hồ Chí Minh Xem thêm
22/11/2018 Lễ ra mắt sản phẩm Hà Nội Xem thêm
06 – 07/10/2018
Hội sách Hoàng Thành Hà Nội Xem thêm
11 – 12/08/2018 Touch Summer Hồ Chí Minh Xem thêm
14 – 15/07/2018 Natsu Matsuri Hồ Chí Minh Xem thêm
21 – 22/04/2018 Japan Expo Hồ Chí Minh Xem thêm